כיצד עובד מס שבח על קרקע חקלאית?

יש כאלה הסבורים כי מס שבח עשוי להיגבות אך ורק בעסקאות מכר של מקרקעין מסוג דירות, חנויות או משרדים. אך צבי גולדפינגר מסביר כי במציאות הדברים עובדים אחרת. גם בעסקאות מכירה של קרקע חקלאית עשויים להידרש המוכרים לשם מס שבח. איך זה עובד?

קיימת מורכבות רבה

ככלל, מס שבח הינו אחד המסים המורכבים ביותר שבנמצא שכן ישנה משמעות למועד המכירה ולמועד הקניה של הקרקע במקור, ויש גם שורה ארוכה של פטורים והקלות שהמוכרים עשויים ליהנות מהם. הדבר מורכב שבעתיים כאשר מדובר במכירה של קרקע חקלאית, שכן מחזיקי הזכויות השונות אינן תמיד מוגדרים כבעלים.

field-839797_1280

על מנת להראות עד כמה עשוי הנושא להיות סבוך, מבקש צבי גולדפינגר, מנכ"ל קבוצת נדל"ן העוסקת באיתור, ייזום והשבחה של נדל"ן, לספר על דוגמה מהחיים. חקלאי מכר קרקע חקלאית שברשותו, הכוללת לצד שדה רחב ידיים גם את בית מגוריו. מכיוון שכך, הוחלט להעניק לו פטור חלקי ממס השבח. עבור מכירת הבית קיבל פטור, אך עבור הקרקע שסביב שולם מס שבח.

מיסוי מודולרי וליניארי

עוד לגבי המורכבות של מס שבח על קרקע חקלאית ניתן למצוא בצמד המילים "מודולרי וליניארי", כפי שמסביר גודלפינגר. הביטוי הזה מייצג את העובדה ששיעורי מס שבח על קרקע חקלאית שונו במהלך השנים, באופן שמייצג לכאורה הורדת המס. אך את שווי המס שישולם בכל עסקה יהיה צריך לחשב באופן שייקח זאת בחשבון ולעתים המס המשוכלל יהיה מעין ממוצע. עבור תקופות מסוימות יתכן ויובא בחשבון המס הישן, שערכו הגיע עד ל-50 אחוז מעליית שווי הקרקע. עבור תקופות אחרות, יובא בחשבון מס מופחת של 20 אחוזים.