צבי גולדפינגר – 7 סעיפי חובה בהסכם תמ"א 38

הבניין שלכם עומד בקריטריונים לביצוע תמ"א 38? הגעתם להסכמה עם שאר הדיירים על שדרוג המבנה? לאחר שהשגתם תמיכה של כל דיירי הבניין ושכרתם עורך דין מטעמכם, זה הזמן לבחור יזם עם תכנית משתלמת. ישנם מספר דברים שחשוב לברר ומספר סעיפים שחייבים להופיע בחוזה עם היזם. 

התנהלות תקינה לביצוע תמ"א 38

מעבר של כל דיירי הבניין על ההסכם מהווה את החלק האחרון בשלב הראשון לביצוע תמ"א 38, זהו שלב שמסתיים בחתימה מול היזם. שני השלבים הבאים הם תכנון הפרויקט וביצוע עבודות הבנייה. התנהלות שגרתית של עורך דין מטעם הדיירים כנציג הבניין מול עורך דין מטעם היזם היא הכרחית וחיונית. "ההסכם נחשב למורכב ומנוסח בשפה משפטית מתקדמת יחסית", מסביר צבי גולדפינגר, איש עסקים ויועץ לענייני תמ"א. לכן, על כל דיירי הבניין לוודא כי השאיפות שלהם לא נפגעות במסגרת ההסכם, ולעבור עם עורך הדין מטעמם על עיקרי ההסכם. אלו הם הסעיפים העיקריים שיש להתמקד בהם:

מתוך כלכליסט: מה יתרום להצלחתו של פרויקט התמ"א?

הסכמה רחבה – ראשית, אם לא בוצע עד שלב זה, יש לבצע חשיפה של ההסכם לכלל הדיירים (על ידי הגורם המאגד) ולהשיג הסכמה מלאה. אי הבנות בהמשך הדרך יכולות ליצור בעיות שעלולות אף לטרפד את המהלך.

calendar-152134_1280

לוח זמנים – עליכם לוודא כי בחוזה מוגדר תאריך התחלה של ביצוע העבודות במסגרת הפרויקט ותאריך מוגדר לסיום העבודות, אסור להגיע למצב שלוח הזמנים נמתח מבלי שתרגישו.

סעיף ייפוי כוח – מתאר את הזכויות וההיתרים שהיזם מקבל מהדיירים, בכל הקשור לפרויקט הספציפי. בסעיף זה מפורטות פעולות שיבצע היזם על מנת לבצע את שדרוג המבנה, יש לוודא כי ההרשאות תואמות לנוחיות כל הדיירים.

תוספות בנייה – בסעיף זה יפורטו כל תוספות הבנייה שתקבלו במסגרת הפרויקט, לפי שטח. יש לבדוק מהם הגדלים המינימליים שהיזם מתחייב להוסיף במקומות מסוימים בנכס, כמו למשל בממ"ד.

תכנון הפרויקט – יש לוודא בסעיף זה כי התוכניות של היזם עומדות בדרישות הדיירים ולא פוגעות בתמורות שלהם, הן מבחינת תכנון והן מבחינת הפרעה לשגרת הדיירים. סעיף זה למעשה מאפשר ליזם להגיש את התכניות בשמכם.

טיפול בתקלות – הנוסח בסעיף זה מפרט את התחייבויות היזם לתיקון תקלות שונות, שמקורן בביצוע העבודות, גם לאחר סיום הפרויקט.

agenda-153555_1280

ערבויות – מנגנון הערבות מאפשר לדיירים לממש את הערבות במצב של הפרת סעיפים מהחוזה על ידי היזם.

צבי גולדפינגר, תומך בתכניות המתאר השונות אך מציע לשים לב לכל הסעיפים ולוודא שכל הגורמים המעורבים בפרויקט מתואמים עם כלל הדיירים.