צבי גולדפינגר: השקעות נדל"ן בחו"ל - למי זה מתאים?

צבי גולדפינגר: השקעות נדל"ן בחו"ל – למי זה מתאים?

מחירי הנדל"ן בישראל דוחפים ישראלים שרוצים להחזיק נכס על שמם, לחפש השקעות נדל"ן. אולם למי זה מתאים באמת? לפי צבי גולדפינגר, חשוב לדעת שזה לא לכל אחד. בהשקעות נדל"ן אין רמה גבוהה של ביטחון פינססי, ויש סיכון לא מבוטל (זאת למרות שבכל זאת יש נכס על שמכם, שתמיד אפשר להוון, גם במחיר הפסד). מעבר לכך, חשוב לדעת שלהוציא את הכסף לוקח זמן, שהרי צריך לאתר קונה לנכסים. לכן מי שצריך את הכסף בטווח זמן של שנה-שנתיים, השקעות בחו"ל הן לא בשבילו.