פרויקט תמ"א 38 – איך התקדם יישום הפרויקט עד כה?

תמ"א 38 מיועדת לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה והיא יצאה אל הדרך באמצע שנת 2005, כלומר לפני יותר מעשור. צבי גולדפינגר מסביר כי במסגרת התכנית, ניתנים היתרי בנייה לחיזוק מבנים קיימים ותמריצים לבצע את החיזוק במגוון כלים, וזאת בהתאם למגבלות הקיימות בכל מבנה. התכנית מיועדת ליישום באזורים עירוניים בנויים.3112-1

מאז שהתכנית יצאה לדרך בשנת 2005 ועד 2014, בכל הוועדות המקומיות בישראל שדיווחו על יישום התמ"א בתחומן, הוגשו מעל 3,500 בקשות להיתרי בנייה על פי התכנית. מתוך מספר הבקשות הזה, מעל 1,900 אושרו ו-240 נדחו. צבי גולדפינגר מציין כי בכל אחת מ-5 השנים האחרונות, על פי נתוני משרד הפנים, חלה עלייה במספר הבקשות להיתר שהוגשו.

 

אם נבחן את יישום התמ"א 38 על פי מחוזות, נוכל לראות באופן ברור כי מחוז המרכז הוא המוביל ביישום התכנית – והסיבה לכך, כפי שמזכיר צבי גולדפינגר, ברורה – והיא הכדאיות הכלכלית. ערך הדירות באזור גוש דן וסביבותיו גבוה מאוד ולכן ליזמים ולקבלנים משתלם ליישם את הפרויקט, בשל הכדאיות הכלכלית שטמונה בו. במחוזות אחרים, דוגמת מחוז הצפון או מחוז הדרום, הכדאיות הכלכלית נמוכה ולכן אנו רואים מספר בקשות נמוך באופן משמעותי מאוד בהשוואה למרכז הארץ.

3112-2

המגמה שצוינה כאן בנוגע לתמ"א 38 אינה שונה בהרבה גם כאשר מדובר בפרויקטים של פינוי בינוי. על פי נתוני משרד הפנים, בכל שנה מחמש השנים האחרונות, חלה עלייה במספר הבקשות שהוגשו לפרויקטי פינוי בינוי.